travel@phuongnamstar.vn
028. 3948 4777 / 3824 4533 / Hotline 0902 862 377/ 0931515066
5 Ngày 4 Đêm. Khởi hành : 02,15 và 22/06/2018

HÀN QUỐC MÙA HÈ 2018

Special Promotion: 12.800.000 VND
5 Ngày 4 Đêm khởi hành: 13,27/06 và 12/07/2018
08 Ngày 07 Đêm ,Khởi hành: 18/03,18/4,18/5,18/6/2018
5 ngày 4 đêm-Khởi hành: 09,22/08/2018 - 5,19/09/2018
9 ngày 8 đêm - Khởi hành: 14/7- 03/8 - 31/8/2018
8 ngày 7 đêm Khởi hành: 24/04, 22/05, 11/06, 23/07/2018
9 Ngày 8 Đêm - khởi hành 22/5 và 22/7/2018
Thời gian: 7 ngày 6 đêm Khởi hành: 28/3, 28/4, 28/5
4 Ngày 3 Đêm - Khởi hành thứ 5 hàng tuần
Thời gian : 05 ngày 04 đêm - KHỞI HÀNH: 04, 10,12/11/2017
6 ngày 5 đêm - Khởi hành: 06,09,11,16,19,24,30/8 và 06,13,20,28/09/2017
4 ngày 3 đêm - Khởi hành: Thứ 5 hàng tuần
12
Liên hệ ngay