travel@phuongnamstar.vn
028. 3948 4777 / 028. 3824 4533 / Hotline 0902 862 377
6 ngày 5 đêm.
3 Ngày 2 Đêm - Khởi Hành Hàng Ngày
3 Ngày 2 Đêm - Khởi Hành Hàng Ngày
4 Ngày 3 Đêm - Khởi Hành 25/4 – 28/4/2015
4 Ngày 3 Đêm - Khởi Hành 25/4 – 28/4/2015
6 Ngày 5 Đêm - Khởi hành Thứ Ba hàng tuần