travel@phuongnamstar.vn
028. 3948 4777 / 028. 3824 4533 / Hotline 0902 862 377
7 ngày 6 đêm. Khởi hành 01, 10, 20, 30/10 - 09, 20/11 - 10/12

New Zealand

57.900.000 VNĐ KS 3*
7 ngày 6 đêm
9 ngày 8 đêm