travel@phuongnamstar.vn
028. 3948 4777 / 028. 3824 4533 / Hotline 0902 862 377
1 Ngày - KHỞI HÀNH: thứ 6 VÀ 7 hàng tuần
2 ngày 2 đêm - Khởi Hành Tối Thứ 3 và 5 Hàng Tuần

PHÚ QUỐC

2.490.000 VNĐ - KS 2*
3 ngày 2 đêm - Thứ 2,4,6 hàng tuần
2 ngày 1 đêm/ Khởi Hành Thứ 7, CN/ KS 2*
3 ngày 3 đêm - Khởi hành tối thứ 6 hàng tuần
2 ngày 1 đêm
3 ngày 2 đêm, khởi hành thường xuyên

Lục Tỉnh Miền Tây

5.505.000 VNĐ - KS Đạt Chuẩn
6 ngày 5 đêm - Thứ 3, 7 hàng tuần