travel@phuongnamstar.vn
028. 3948 4777 / 028. 3824 4533 / Hotline 0902 862 377
3 Ngày 3 đêm. Khởi hành ngày: 09,16,20,23/06
Ocean Vista Apartment Resort - 2 Ngày 1 Đêm - Khởi hành Thứ 30/04/2016
3 ngày 4 đêm - Khởi hành hàng tuần
2 ngày 1 đêm
4 ngày 3 đêm
6 ngày 5 đêm - Thứ 2 hàng tuần