travel@phuongnamstar.vn
028 3822 1138 / Hotline 0902 862 377

Các qui định sau đây chỉ là các qui định và điều kiện có tính chất chung đối với người sử dụng trang web Phương Nam Star Travel (sau đây gọi tắt là “người sử dụng”). Trong các trường hợp người sử dụng đăng ký các dịch vụ do chúng tôi cung cấp như đặt tour, xe, khách sạn và các dịch vụ khác xin tham khảo thêm các điều kiện kèm theo từng dịch vụ cụ thể đó. Khi người sử dụng thanh toán cho một dịch vụ trên trang web đồng nghĩa với việc người sử dụng biết rõ và chấp nhận các qui định và điều kiện này cũng như các điều kiện cụ thể của từng dịch vụ. Xin vui lòng đọc kỹ các qui định và điều kiện trước khi người sử dụng chấp nhận sử dụng các dịch vụ. Chúng tôi chia các qui định và điều kiện này thành 2 phần:

 

1. Phần dành cho người sử dụng đặt dịch vụ trên trang web;

2. Phần các qui định và điều kiện để sử dụng trang web.

 

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ Phương Nam Star Travel theo địa chỉ sau:

 

PHUONG NAM STAR TRAVEL

Địa chỉ: 1A Công trường Mê Linh, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08 3948 4777

Fax: 08 3948 7477

Email: travel@phuongnamstar.vn

——————————————————————————–

PHẦN MỘT: ĐẶT DỊCH VỤ TRÊN TRANG WEB

 

NGƯỜI ĐĂNG KÝ CÁC DỊCH VỤ TRÊN TRANG WEB

Khi người sử dụng đăng ký các dịch vụ trên trang web, thông tin đăng ký được mã hóa và chuyển tới máy chủ của chúng tôi một cách an toàn. Để hoàn tất các đăng ký sử dụng dịch vụ, có thể người sử dụng phải cung cấp một số thông tin cá nhân cơ bản như: tên, địa chị, số điện thoại, địa chỉ email, phương thức thanh toán cũng như các thông tin cá nhân khác ví dụ như: quốc tịch, số CMND, vv. Các thông tin này được phuongnamstar.vn sử dụng tuân theo các điều khoản qui định trong mục Quyền riêng tư.

Khi người sử dụng đăng ký bất kỳ dịch vụ nào trên trang web Phương Nam Star Travel, đồng nghĩa với việc người sủ dụng tự nguyện chấp nhận đăng ký dịch vụ nhận thư tin du lịch của chúng tôi. Thư tin du lịch của chúng tôi được gửi tới email của người sử dụng vào thứ 2 đầu tiên của mỗi tháng. Người sử dụng có toàn quyền từ chối nhận thư tin của chúng tôi bằng cách gửi một email có tiêu đề “Unsubscribe” tới hộp thư của chúng tôi cung cấp trong thư.

 

ĐẶT CỌC

Khi đăng ký các dịch vụ du lịch trên trang web, trong vòng 7 ngày kể từ ngày đăng ký nhưng không được ít hơn 10 ngày trước ngày khởi hành hoặc ngày bắt đầu sử dụng dịch vụ, người sử dụng phải đặt cọc cho chúng tôi theo hướng dẫn cụ thể đối với từng loại dịch vụ.

 

THANH TOÁN HẾT

Người sử dụng dịch vụ phải thanh toán hết toàn bộ chi phí cho dịch vụ đã đặt cọc 10 ngày trước ngày khởi hành hoặc ngày bắt đầu sử dụng dịch vụ. Khi đã thanh toán toàn bộ chi phí, người sử dụng mới được nhận các chứng từ du lịch cần thiết (vé tour, vé vận chuyển, voucher khách sạn, vv).

 

ĐẶT DỊCH VỤ MUỘN

Nếu người sử dụng đặt dịch vụ muộn sẽ khó có cơ hội tìm được giá dịch vụ tốt cũng như khó đáp ứng tốt nhất cho các yêu cầu của người sử dụng. Do đó, chúng tôi khuyến khích người sử dụng lên kế hoạch sớm cho chuyến đi, tối thiểu là quyết định đặt dịch vụ 1 tháng trước ngày khởi hành. Đối với các chuyến đi vào các dịp lễ lớn, thời gian tối thiểu nêu trên có thể dài hơn.

Trường hợp người sử dụng đặt dịch vụ trước ngày khởi hành hoặc ngày bắt đầu sử dụng dịch vụ ít hơn 10 ngày, Phương Nam Star Travel yêu cầu người sử dụng thanh toán toàn bộ chi phí trong vòng 2 ngày kể từ lúc đặt dịch vụ nếu đăng ký trước ngày khởi hành hoặc ngày bắt đầu sử dụng dịch vụ 5 ngày. Đối với các đăng ký dưới 5 ngày trước ngày khởi hành hoặc ngày bắt đầu sử dụng dịch vụ, người sử dụng được yêu cầu thanh toán toàn bộ chi phí ngay trong ngày đặt dịch vụ.

 

CHỨNG TỪ DU LỊCH

Chứng từ du lịch (bao gồm hoặc có thể nhiều hơn) như: vé tour, vé máy bay, vé xe, voucher khách sạn sẽ được giao cho người sử dụng 5 ngày trước ngày khởi hành hoặc ngày bắt đầu sử dụng dịch vụ đối với các trường hợp thông thường hoặc trong vòng 1 hoặc 2 ngày từ lúc thanh toán hết toàn bộ chi phí đối với các trường hợp đăng ký muộn.

 

PHÍ HỦY VÀ SỬA ĐỔI DỊCH VỤ. HOÀN LẠI TIỀN

Các loại phí do hủy và sửa đổi các dịch vụ đã đặt thay đổi tùy theo từng loại dịch vụ mà người sử dụng đã đặt. Xin vui lòng đọc kỹ các điều kiện kèm theo mỗi loại dịch vụ (thông thường ở cuối trang thông tin về dịch vụ) cũng như qui định về phí hủy và thay đổi dịch vụ sau đây:

– Phương Nam Star Travel thu 200,000 đ phí hủy dịch vụ đối với tất cả các dịch vụ đã đặt nhưng bị hủy bởi ý muốn chủ quan của người sử dụng.

– Hủy dịch vụ đã đặt trước ngày khởi hành hoặc ngày bắt đầu sử dụng dịch vụ từ 30 ngày trở lên: người sử dụng chỉ phải trả 200,000 đ phí hủy dịch vụ nói trên.

– Các trường hợp hủy dịch vụ ít hơn 30 ngày trước ngày khởi hành hoặc ngày bắt đầu sử dụng dịch vụ, phí hủy dịch vụ áp dụng theo các mức sau: (1) trước 29 đến 15 ngày: phí hủy dịch vụ 25% tổng giá trị dịch vụ đã đặt nhưng không thấp hơn 200,000 đ; (2) trước 14 đến 07 ngày: 50% tổng giá trị dịch vụ nhưng không thấp hơn 200,000 đ; (3) trước 06 đến 03 ngày 75% tổng giá trị dịch vụ đã đặt nhưng không thấp hơn 200,000 đ; (4) dưới 03 ngày 100% tổng giá trị dịch vụ đã đặt.

Lưu ý khi thay đổi, hủy dịch vụ:

– Yêu cầu hủy dịch vụ phải được thực hiện bằng văn bản hoặc thông qua email mà người sử dụng đã dùng khi đăng ký dịch vụ.

– Các dịch vụ trong tour trọn gói nhưng người sử dụng chủ động yêu cầu không thực hiện sẽ không được hoàn trả chi phí cho các dịch vụ đó.

– Tất cả các thay đổi theo ý muốn của người sử dụng mà phát sinh các chi phí thì người sử dụng phải tự nhận nghĩa vụ thanh toán các khoản phát sinh đó. Khi có các chi phí phát sinh do thay đổi theo ý muốn của người sử dụng, Phương Nam Star Travel và các đại diện của mình có trách nhiệm thông báo các chi phí phát sinh đó cho người sử dụng biết trước khi quyết định thay đổi.

– Việc Phương Nam Star Travel buộc phải thay đổi hay hủy dịch vụ người sử dụng đã đặt do các nguyên nhân bất khả kháng mà Phương Nam Star Travel không thể kiểm soát như: thiên tai, thời tiết xấu, chiến tranh, đình công, thực hiện yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền hoặc các lý do tương tự, thì Phương Nam Star Travel không có trách nhiệm bồi thường cho người sử dụng. Người sử dụng đồng ý khi đăng ký dịch vụ với www.phuongnamstar.vn đồng thời chấp nhận các rủi ro đó.

– Chúng tôi có trách nhiệm bồi thường cho các thay đổi, hủy dịch vụ do lỗi chủ quan của chúng tôi, Tuy nhiên, mức bồi thường chỉ giới hạn tối đa bằng mức chi phí dịch vụ người sử dụng đã thanh toán cho Phương Nam Star Travel. Các thiệt hại khác (nếu có) sẽ không thuộc trách nhiệm bồi thường của chúng tôi.

– Việc hoàn tiền lại cho người sử dụng hủy dịch vụ được thực hiện trong vòng 02 ngày làm việc kể từ khi Phương Nam Star Travel nhận được yêu cầu hủy dịch vụ bằng văn bản.

 

BẢO HIỂM DU LỊCH

Chúng tôi không phải là đại lý bán bảo hiểm du lịch, do đó hầu hết các dịch vụ chúng tôi chỉ bao gồm bảo hiểm du lịch bắt buộc bởi luật pháp. Tuy nhiên, Phương Nam Star Travel khuyến khích người sử dụng mua các loại bảo hiểm du lịch với phạm vi bảo hiểm rộng và mức bồi thường cao cho chuyến đi của mình. Chúng tôi có nhiều thông tin về các công ty bảo hiểm cung cấp bảo hiểm du lịch và các quyền lợi khi người sử dụng tham gia bảo hiểm du lịch. Các công ty bảo hiểm có thể có các chính sách khác nhau, do đó quyền lợi của người mua bảo hiểm cũng sẽ khác nhau, xin đọc kỹ các điều khoản trước khi ký hợp đồng bảo hiểm. Một số công ty bảo hiểm chấp nhận bồi thường cho cả các thay đổi và hủy dịch vụ do nguyên nhân khách quan, một số lại chỉ chấp nhận bồi thường cho các hư hại hay mất hành lý, tiền và sức khỏe, tín mạng người được bảo hiểm. Nếu người sử dụng có tiền sử bệnh tật, nên báo rõ cho công ty bảo hiểm để bảo hiểm cả rủi ro đó.

 

VÉ MÁY BAY

Chúng tôi là đại lý cho nhiều hãng hàng không quốc tế, người sử dụng có thể gọi nhân viên của Phương Nam Star Travel để tham khảo nhiều loại giá vé ưu đãi. Đa số các chương trình tour chỉ được tính giá mặt đất (chưa bao gồm vé may bay) do đó, thường chúng tôi cung cấp kèm theo các loại giá vé máy bay khởi hành từ Việt nam cho người sử dụng tham khảo. Người sử dụng có điểm khởi hành khác với Việt Nam vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Chỗ trên các chuyến bay và giá vé được xác định khi người sử dụng đặt vé và có thể bị thay đổi cho đến khi người sử dụng thanh toán toàn bộ chi phí. Đối với các chuyến bay quốc tế, thường số chỗ rất hạn chế so với nhu cầu, nên đặt trước một thời gian dài để đảm bảo có chỗ theo đúng yêu cầu. Chúng tôi nỗ lực đáp ứng các nhu cầu về vé máy bay, tuy nhiên điều này phụ thuộc vào điều kiện khách quan nên chúng tôi không đảm bảo đáp ứng 100% yêu cầu về vé may bay cho người sử dụng. Vé máy bay khi đã xuất có thể hoặc không thể hoàn huỷ hoặc thay đổi, mất hoặc không mất phí, phụ thuộc vào quy định của hàng hàng không phát hành vé và được nhân viên chuyên trách của Phương Nam Star Travel giải thích rõ với người sử dụng khi mua vé. Thuế sân bay và thuế vé máy bay thuờng xuyên thay đổi mà không được báo trước. Vì vậy, số tiền thuế người sử dụng phải trả được xác định khi đồng ý mua vé và có thể khác với số tiền thuế khi đặt vé.

 

GIÁ DỊCH VỤ

Tất cả các loại giá chương trình tour tính cho 1 khách là căn cứ theo loại phòng twin (phòng 2 người 2 giường riêng), trừ khi có thông báo khác. Đối với khách đi một mình, nhằm làm rẻ giá tour, chúng tôi nỗ lực tìm kiếm người ở chung phòng để áp dụng mức giá thông thường. Nếu không có người ở chung, khách đi một mình phải áp dụng loại giá ở phòng đơn, khi đó giá tour áp dụng sẽ cao hơn giá thông thường một số tiền chênh lệch.

Các mức giá công bố trên trang web Phương Nam Star Travel có giá trị và có thể thay đổi mà không báo trước. Chúng tôi có quyền thay đổi giá khi có các thay đổi từ các nhà cung cấp dịch vụ liên quan. Trong trường hợp có các sai sót về giá do lỗi của con người hay máy tính khi cập nhật lên trang web, chúng tôi có quyền chỉnh sửa lại mà không có nghĩa vụ phải thông báo tới từng người sử dụng về sự thay đổi đó.

 

KHÁCH SẠN

Các khách sạn có thể thay đổi khác với thông báo trên trang Phương Nam Star Travel tùy thuộc vào từng thời điểm, trong trường hợp buộc phải thay đổi khách sạn cho các chương trình du lịch trọn gói, các khách sạn thay thế là các khách sạn tương đương chất lượng và giá. Hầu hết các khách sạn được tính giá là các khách sạn 3 hoặc 4 sao với phòng tiêu chuẩn 2 giường riêng, TV, điện thoại, máy lạnh (điều hòa) và phòng tắm riêng. Đôi khi, có những chương trình tour tới các địa phương buộc phải sử dụng phòng không đạt tiêu chuẩn do tại đó không có dịch vụ tốt hơn. Phương Nam Star Travel và các đại diện có trách nhiệm thông báo với người sử dụng các trường hợp này.

 

HÀNH LÝ

Phương Nam Star Travel khuyến khích người sử dụng khi đi tour chỉ mang theo hành lý vừa phải đựng trong 1 vali hoặc túi xách, đối với tour dài ngày (trên 1 tuần) tối đa cũng chỉ 2 vali. Các hãng hàng không có qui định riêng về hành lý ký gửi và hành lý xách tay, thông thường là 20kg hành lý ký gửi và 7kg hành lý xách tay. Đặc biệt lưu ý với các chương trình tour chỉ sử dụng xe, hành khách nên mang theo càng gọn nhẹ càng tốt vì xe thường không có nhiều chỗ để hành lý.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với hư hỏng may mất mát hành lý hay vật dụng cá nhân của người sử dụng trong suốt chương trình tour. Nên mua bảo hiểm du lịch cho cả hành lý và vật dụng cá nhân.

 

CÁC KHOẢN KHÔNG BAO GỒM TRONG GIÁ TOUR

Giá các tour được công bố thường không bao gồm chi phí cho các khoản sau đây: thuế sân bay, vé máy bay, hộ chiếu, visa, tiền thưởng cho điều hành tour/lái xe/hướng dẫn viên, giặt ủi, nước uống, điện thoại, internet trong khách sạn hay trên tàu, ăn uống không được chỉ rõ trong chương trình tour và các phụ thu khác như đăng ký thêm tour tự chọn hoặc các chi phí cá nhân khác.

 

NGƯỜI Ở CHUNG PHÒNG

Chúng tôi không đảm bảo chọn được người ở chung phòng hòa hợp với người sử dụng. Phương Nam Star Travel nỗ lực để tìm được người ở chung phòng với người sử dụng tuân theo các tiêu chí sau: cùng giới tính, cùng độ tuổi, có hút thuốc hay không hút. Tuy nhiên, không đảm bảo mọi trường hợp đều đáp ứng tốt các tiêu chí trên. Trên máy bay, xe, tàu và các nơi công cộng không cho phép húy thuốc, hút thuốc trong phòng chỉ được phép khi mọi người trong phòng cùng đồng ý. Người sử dụng thay đổi từ loại phòng ở chung sang phòng đơn sau khi chương trình tour đã khởi hành sẽ phải chịu trách nhiệm thanh toán toàn bộ chi phí cho việc thay đổi đó (bao gồm chi phí hủy phòng chung, chi phí phòng đơn cho bản thân người sử dụng và cả chi phí phòng đơn cho người ở chung với mình nếu không có thỏa thuận khác).

 

HỘ CHIẾU VÀ VISA

Đối với các tour đi nước ngoài, luôn yêu cầu một hộ chiếu còn giá trị ít nhất 6 tháng. Đối với các tour tới các quốc gia yêu cầu phải có visa, Phương Nam Star Travel sẽ cung cấp các thông tin chi tiết cho người sử dụng. Việc làm hộ chiếu và visa là trách nhiệm của người sử dụng, tuy nhiên, trong hầu hết các trường hợp chúng tôi cung cấp các dịch vụ trợ giúp làm visa và hộ chiếu cho người sử dụng.

 

CHĂM SÓC Y TẾ

Người sử dụng có trách nhiệm kiểm tra tình trạng sức khỏe trước chuyến đi với bác sĩ riêng của mình hoặc tại các Trung tâm y tế, các bệnh viện để có các chuẩn bị cần thiết trước chuyến đi. Phương Nam Star Travel khuyến khích người sử dụng mua bảo hiểm du lịch bao gồm cả các rủi ro về sức khỏe cho mỗi chuyến đi.

 

TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CÁC TOUR ĐI THEO NHÓM

Các tour đi theo nhóm ghép khách của chúng tôi thường có ngày khởi hành chính xác, hầu hết được thực hiện đúng như dự kiến. Tuy nhiên, Phương Nam Star Travel có quyền dời ngày khởi hành, hủy hoặc thay đổi bất cứ chuyến đi nào không đạt đủ số lượng khách cần thiết để tổ chức và/hoặc trong trường hợp không đủ điều kiện để tổ chức như: hãng hàng không hủy chuyến, khách sạn bị hư hỏng đột xuất không thể nhận khách hoặc công ty vận chuyển ngừng hoạt động, cũng như các lý do tương tự khác.

Các tour của chúng tôi cung cấp trên trang Phương Nam Star Travel là dành cho đối tượng người sử dụng là người Việt Nam hoặc chấp nhận sử dụng hướng dẫn viên Tiếng Việt. Trong một số trường hợp thiếu khách, chúng tôi kêu gọi các đối tượng khách khác tự nguyện ghép chung đoàn. Do đó, có thể trong một chương trình du lịch có nhiều khách nói các thứ tiếng khác nhau, hướng dẫn viên có thể sẽ sử dụng nhiều thứ tiếng để thuyết minh. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu người sử dụng cảm thấy phiền hà trong các trường hợp đó.

 

NGƯỜI SỬ DỤNG CẦN SỰ TRỢ GIÚP

Khi đặt dịch vụ, người sử dụng phải thông báo cho Phương Nam Star Travel về các trường hợp cần sự trợ giúp như: người tàn tật, người già, trẻ em. Chúng tôi luôn nỗ lực để đáp ứng tất cả các yêu cầu đặc biệt nhằm hỗ trợ người sử dụng cần sự trợ giúp, tuy nhiên, chúng tôi không có trách nhiệm trong trường hợp: nhà vận chuyển, khách sạn, nhà hàng, hoặc các nhà cung cấp dịch vụ khác từ chối phục vụ. Chúng tôi rất tiếc không thể cung cấp sẵn xe lăn dành cho người tàn tật trên các phương tiện vận tải, cũng như việc đưa người sử dụng là người tàn tật lên hoặc xuống xe hay di chuyển trong suốt chuyến đi. Người tàn tật khi đi du lịch nên có người thân và xe lăn riêng của mình đi kèm để trợ giúp trong các trường hợp đó.

 

CÁC TRÁCH NHIỆM KHÁC

Các nhà vận chuyển, khách sạn, nhà hàng và các nhà cung cấp dịch vụ khác là các đối tác của Phương Nam Star Travel thực hiện dịch vụ theo các hợp đồng với chúng tôi, họ không phải là đại diện, nhân viên hoặc liên doanh với chúng tôi. Mọi chứng từ du lịch do Phương Nam Star Travel phát hành tuân theo các điều khoản thỏa thuận giữa chúng tôi và các nhà cung cấp dịch vụ và pháp luật quốc gia sở tại.

Nếu các dịch vụ bao gồm trong một chương trình du lịch không thể thực hiện hoặc có sự thay đổi lịch trình tham quan do các nguyên nhân khách quan không thuộc lỗi của Phương Nam Star Travel hay lỗi của các đối tác cung cấp dịch vụ của chúng tôi, Phương Nam Star Travel cam kết sẽ nỗ lực sắp xếp các chương trình hay dịch vụ thay thế có tính chất tương đương. Tuy nhiên, nếu việc thay đổi dịch vụ và chương trình làm phát sinh các chi phí thì người sử dụng đồng ý thanh toán cho các chi phí đó. Phương Nam Star Travel có quyền chấp nhận hay từ chối yêu cầu của bất cứ người sử dụng nào về việc không tiếp tục tham gia chương trình du lịch hay ngừng sử dụng các dịch vụ du lịch khác khi dịch vụ đó đang được thực hiện. Trường hợp người sử dụng tự ý hủy hay không tham gia hoặc không sử dụng các dịch vụ đã đặt, Phương Nam Star Travel không có trách nhiệm hoàn trả các chi phí không được sử dụng đó.

Người sử dụng đồng ý rằng cả Phương Nam Star Travel và các chi nhánh, công ty con và các đại diện của chúng tôi không phải chịu trách nhiệm đối với các hư hỏng, mất mát tài sản, sức khỏe hay tín mạng trong mọi trường hợp gây ra bởi các nhà cung cấp dịch vụ hoạc bên thứ ba khác.

Chúng tôi không có trách nhiệm về bất cứ lỗi đánh máy hay in ấn nào có thể có trong các tờ rơi quảng cáo của chúng tôi hoặc trên trang web này.
——————————————————————————–

PHẦN HAI:  QUI ĐỊNH VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG TRANG WEB:

 

SƯ ĐỒNG THUẬN CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG

Bằng việc sử dụng hoặc ghé thăm trang web Phương Nam Star Travel này (bao gồm tất cả các nội dung hiện có trong tên miền Phương Nam Star Travel), người sử dụng đã chứng tỏ rằng mình chấp nhận các nội dung trong qui định sử dụng này.

Nếu người sử dụng không đồng ý với qui định sử dụng này của chúng tôi thì xin vui lòng ngừng việc sử dụng trang web này.

 

CÁC ĐƯỜNG LIÊN KẾT

Trang web Phương Nam Star Travel có thể chứa những đường liên kết tới trang web của các bên thứ ba (không thuộc quyền sở hữu hoặc kiểm soát bởi Phương Nam Star Travel). Phương Nam Star Travel không có bất kỳ liên kết với những trang web này do vậy chúng tôi không chịu trách nhiệm về: nội dung, các qui định riêng với bất kỳ trang web của bên thứ ba nào. Phương Nam Star Travel cũng sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm gì về các nghĩa vụ pháp lý của người sử dụng (nếu có) phát sinh từ việc người sử dụng sử dụng các trang web của bên thứ ba này. Do vậy, chúng tôi khuyến cáo người sử dụng hãy thận trọng khi rời trang web Phương Nam Star Travel và hãy đọc kỹ các qui định chung và qui định riêng của mỗi trang web mà mình ghé thăm.

 

TRUY CẬP TRANG WEB

A. Khi người sử dụng truy cập trang web, Phương Nam Star Travel thừa nhận người sử dụng có quyền sử dụng trang web Phương Nam Star Travel, với điều kiện như sau:

(1) Sử dụng trang web Phương Nam Star Travel vào mục đích cá nhân, không phải mục đích thương mại;

(2) Không sao chép, phân tán hoặc sửa lại bất kỳ phần trang web nào mà chưa được sự chấp nhận bằng văn bản của Phương Nam Star Travel:

(3) không phá hoại máy chủ, hệ thống mạng liên kết tới trang web Phương Nam Star Travel;

(4) tuân theo qui định sử dụng này.

B. Người sử dụng đồng ý không lấy và sử dụng các thông tin cá nhân của người sử dụng khác. Bao gồm các thông tin về tài khoản hoặc địa chỉ e-mail (thư điện tử) từ trang web, không lấy (hoặc lôi kéo các thành viên khác lấy) các thông tin từ hệ thống vì mục đích thương mại mà không được Phương Nam Star Travel cho phép.

C. Phương Nam Star Travel có quyền từ chối truy cập của người sử dụng ngay lập tức mà không cần thông báo lý do.

 

QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Các nội dung trên trang web Phương Nam Star Travel có thể bao gồm cả các nội dung do người sử dụng đăng tải, trách nhiệm pháp lý thuộc về người đăng tải các thông tin này lên hệ thống. Chính vì vậy, khi người sử dụng đăng một thông tin lên hệ thống thì người sử dụng cần chắc chắn rằng thông tin đó do chính người sử dụng khai thác được hoặc người sử dụng được sự cho phép hợp pháp của tác giả, và thông tin đó không vi phạm vào quyền sở hữu trí tuệ. Người sử dụng không được phép sao chép, phân tán, chuyển nhượng, bán, cấp phép, sửa chữa hoặc khai thác vào bất kỳ mục đích nào khác mà không được sự đồng ý của người có thẩm quyền của Phương Nam Star Travel. Phương Nam Star Travel giữ quyền sở hữu đối với các nội dung chưa rõ ràng về quyền sở hữu trí tuệ trên/hoặc có liên quan tới trang web của chúng tôi. Nếu người sử dụng tải xuống hoặc in một nội dung nào đó (sử dụng vì mục đích cá nhân) người sử dụng phải tuân theo các quy định về bản quyền hoặc các luật về sở hữu trí tuệ liên quan tới nội dung đó. Người sử dụng đồng ý không làm hỏng, vô hiệu hoá hoặc có những xâm phạm khác vào các tính năng bảo mật hoặc các chức năng ngăn chặn, cấm sử dụng, sao chép các nội dung và tôn trọng các qui định về giới hạn sử dụng của trang web.

 

QUI ĐỊNH VỀ CÁC NỘI DUNG DO NGƯỜI SỬ DỤNG ĐĂNG TẢI.

Trang web Phương Nam Star Travel luôn tạo điều kiện để người sử dụng đăng tải các thông tin và hình ảnh. Phương Nam Star Travel có toàn quyền trong việc chấp nhận hoặc từ chối các nội dung do người sử dụng đăng tải, có quyền chuyển các nội dung đó từ một chương trình của Phương Nam Star Travel sang một chương trình khác hoặc tạo thành một phần của trang web.

A. Người sử dụng sẽ tự chịu trách nhiệm pháp lý về các nội dung mà người sử dụng đăng tải và kết quả (hậu quả) của việc đưa chúng lên trang web Phương Nam Star Travel. Do đó người sử dụng đảm bảo rằng nội dung đăng tải không vi phạm pháp luật Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và phù hợp với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Người sử dụng cam kết rằng:

(1) người sử dụng sở hữu hoặc có thẩm quyền cần thiết để cho phép Phương Nam Star Travel sử dụng tất cả bản quyền, thương hiệu hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác đối với hoặc liên quan tới tất cả các nội dung mà người sử dụng đăng tải;

(2) người sử dụng có sự đồng ý hoặc cho phép bằng văn bản của từng người xuất hiện trong nội dung đăng tải của người sử dụng; về việc sử dụng tên tuổi hoặc các thông tin tương tự như đã được cảnh báo bởi trang web và được nêu ra trong qui định sử dụng này.

B. Người sử dụng giữ tất cả các quyền sở hữu đối với các nội dung đăng tải của người sử dụng. Tuy nhiên, bằng việc đăng các nội dung này lên webiste Phương Nam Star Travel, người sử dụng chuyển quyền này cho Phương Nam Star Travel. Khi đó Phương Nam Star Travel sẽ có toàn quyền sử dụng những nội dung này; có thể sao chép, và sửa đổi lại (bao gồm nhưng không giới hạn): việc đổi tên, sửa chữa, cắt ngắn, chia nhỏ, và sử dụng một phần hoặc toàn bộ thông tin cho công việc biên soạn, đưa lên trang web hoặc vào những mục đích kinh doanh khác của Phương Nam Star Travel như đăng tải trên trang web của các bên thứ ba và thực hiện các sửa đổi có liên quan.

C. Người sử dụng cũng cho phép người sử dụng trang web Phương Nam Star Travel quyền sử dụng (không giới hạn) việc; chỉnh sửa lại, phân tán, phổ biến nội dung đăng tải đó vì mục đích cá nhân hoặc phi thương mại.

D. Người sử dụng đồng ý rằng người sử dụng sẽ không:

(1) đăng tải các nội dung đã có bản quyền, các bí mật thương mại hoặc các nội dung khác liên quan tới các quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba, trừ phi người sử dụng là chủ sở hữu hợp pháp của các nội dung này hoặc có sự chấp nhận từ những người sở hữu đủ thẩm quyền để đưa những nội dung này lên trang web Phương Nam Star Travel và chuyển nhượng cho Phương Nam Star Travel tất cả các quyền sở hữu như đã nêu;

(2) đưa thông tin sai sự thật hoặc xuyên tạc có thể gây hại tới Phương Nam Star Travel hoặc bất kỳ bên thứ ba nào;

(3) đưa các thông tin trái pháp luật; khiêu dâm, nói xấu, bôi nhọ hoặc đe doạ, phân biệt chủng tộc, kích động người khác phạm tội, hoặc các vấn đề khác vi phạm luật pháp và thuần phong văn hoá Việt nam;

(4) đăng những thông tin sai sự thật về bản thân.

Phương Nam Star Travel sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào có liên quan tới các nội dung do người sử dụng đăng tải này.

E. Người sử dụng hiểu rằng khi sử dụng trang web Phương Nam Star Travel, người sử dụng sẽ tiếp nhận nhiều nội dung thông tin được đăng tải từ nhiều nguồn khác nhau.

Phương Nam Star Travel không chịu trách nhiệm về mức độ chính xác, tính hữu ích, độ an toàn, hoặc các quyền sở hữu trí tuệ của/hoặc liên quan tới những thông tin mà người sử dụng trang web đăng tải.

Khi truy cập trang web Phương Nam Star Travel có thể người sử dụng sẽ thấy một vài thông tin nào đó do người sử dụng khác đăng tải là không đúng sự thật hoặc có thể gây phản cảm và người sử dụng đồng ý thôi không sử dụng dịch vụ, và do vậy người sử dụng cũng cam kết không có những hành động chống lại Phương Nam Star Travel, các chi nhánh, nhân viên, hoặc các trung tâm, tổ chức của Phương Nam Star Travel về tất cả các vấn đề có liên quan tới việc sử dụng trang web của người sử dụng.

 

BẢN QUYỀN VÀ NHỮNG QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG

Phương Nam Star Travel tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của các bên liên quan và yêu cầu người sử dụng cũng tôn trọng các quyền về sở hữu trí tuệ. Phương Nam Star Travel không cho phép các hoạt động vi phạm bản quyền và xâm phạm tới quyền sở hữu trí tuệ trên trang web của mình. Phương Nam Star Travel sẽ xoá tất cả các nội dung được phát hiện là xâm phạm tới quyền sở hữu trí tuệ của người khác mà không cần báo trước.

Nếu người sử dụng chắc chắn rằng một nội dung nào đó của người sử dụng bị sao chép vi phạm với những qui định hiện hành về quyền tác giả, xin hãy vui lòng thông báo và cung cấp cho Phương Nam Star Travel những thông tin sau:

(1) Thông báo từ phía người sử dụng, khẳng định rằng nội dung đã được đăng tải khi chưa được sự đồng ý của người giữ bản quyền.

(2) Một văn bản có chữ ký của người có thẩm quyền công nhận quyền sở hữu trí tuệ của người sử dụng với nội dung mà người sử dụng cho là bị vi phạm quyền sở hữu trí tuệ đó.

(3) Thông báo về địa chỉ trên trang web nơi có chứa nội dung bị vi phạm bản quyền (cung cấp địa chỉ tới nội dung đó).

(4) Địa chỉ, số điện thoại và e-mail của người sử dụng.

(5) Một bản cam kết của người sử dụng trước pháp luật rằng những thông tin người sử dụng đưa ra là hoàn toàn chính xác và người sử dụng là người giữ bản quyền hợp pháp hoặc có quyền đại diện hợp pháp cho người giữ bản quyền đó.

Nếu có vấn đề có liên quan tới bản quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ xin người sử dụng vui lòng liên hệ với Phương Nam Star Travel theo địa chỉ sau:

 

PHUONG NAM STAR TRAVEL

Địa chỉ: 51 Trần Quốc Hoàn, P.4, Q.Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08 3948 4777

Fax: 08 3948 7477

Email: travel@phuongnamstar.vn

 

Xin hãy chú ý rằng: bất kỳ ai có chủ ý cung cấp những thông tin sai sự thật về các nội dung hoặc hoạt động vi phạm bản quyền tác giả sẽ bị xử lý trước pháp luật.

 

TUYÊN BỐ TỪ CHỐI BẢO ĐẢM

Người sử dụng hiểu rõ và đồng ý rằng:

Do nội dung của trang web được cập nhật từ nhiều nguồn khác nhau do người sử dụng đăng tải, nên người sử dụng sẽ phải hoàn toàn tự chịu rủi ro khi truy cập trang web. Trong phạm vi cho phép của pháp luật, bộ phận quản lý và toàn bộ công nhân viên, các công ty liên quan, các tổ chức liên kết với Phương Nam Star Travel từ chối một cách rõ ràng mọi sự bảo đảm với trang web ngoại trừ thông tin về các dịch vụ của chúng tôi đang kinh doanh. Phương Nam Star Travel chỉ chịu trách nhiệm đối với các thông tin về các dịch vụ mà chúng tôi đang kinh doanh như: dịch vụ tour, bảng giá khách sạn, bảng giá vé máy bay và các bảng giá dịch vụ khác được chúng tôi đăng tải trên trang web. Ngoài ra Phương Nam Star Travel không cam kết, bảo đảm cho tính chính xác hoặc hoàn chỉnh của nội dung khác trên trang web và không có trách nhiệm với bất kỳ:

(1) lỗi hoặc sự thiếu chính xác của các thông tin trên trang web;

(2) sự tổn thất cá nhân hoặc những thiệt hại về tài sản gây ra từ việc sử dụng trang web;

(3) bất cứ sự truy cập bất hợp pháp tới/hoặc sử dụng hệ thống, thông tin cá nhân, các thông tin về tài chính lưu trữ trong đó;

(4) bất kỳ lỗi, virus, các chương trình gián điệp, hoặc những vấn đề tương tự như vậy được truyền tới/hoặc từ trang web của chúng tôi bởi bên thứ ba;

(5) bất kỳ tổn thất, thiệt hại có nguyên nhân từ việc sử dụng nội dung trên/hoặc qua trang web.

Chúng tôi không cam kết, hoặc chịu trách nhiệm về nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ được quảng cáo, chào bán bởi một bên thứ ba thông qua trang web Phương Nam Star Travel, Phương Nam Star Travel cũng sẽ không tham gia và chịu trách nhiệm về việc kiểm tra các giao dịch giữa người sử dụng và bên thứ ba cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ đó.

 

LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM

Phương Nam Star Travel sẽ không chịu trách nhiệm trong bất kỳ trường hợp nào dưới đây (bao gồm nhưng không giới hạn) về: thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, mang tính trả thù, hoặc có hậu quả từ bất kỳ lý do nào được liệt kê dưới đây:

(1) nội dung (bao gồm bất kỳ lỗi hoặc sự thiếu chính xác trong đó);

(2) những tổn thất cá nhân hoặc những thiệt hại bất khả kháng về tài sản có nguyên nhân từ trang web;

(3) việc sử dụng bất hợp pháp các máy chủ và/hoặc sử dụng trái phép bất kỳ thông tin cá nhân, các thông tin tài chính chứa trong đó;

(4) bất kỳ sự gián đoạn hoặc lỗi truyền tín hiệu tới/hoặc từ trang web của chúng tôi;

(5) bất kỳ lỗi, virus, phần mềm gián điệp, hoặc những phần mềm tương tự như vậy có thể bị chuyển tới/hoặc từ trang web của chúng tôi bởi bên thứ ba;

(6) lỗi hoặc sai sót trong nội dung tin tức hoặc những thiệt hại mắc phải do việc người sử dụng sử dụng nội dung trên hoặc thông qua trang web. Giới hạn trách nhiệm đã nói tới trên đây sẽ áp dụng trong phạm vi điều chỉnh của luật pháp đối với từng trường hợp cụ thể.

Đặc biệt, người sử dụng công nhận rằng Phương Nam Star Travel sẽ không chịu trách nhiệm với các nội dung mà người sử dụng đăng tải trên trang web, hoặc sự công kích, nhạo báng, trái với đạo đức của bất kỳ bên thứ ba nào và những rủi ro như đã được liệt kê trên đây.

 

CAM KẾT CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG

Người sử dụng cam kết KHÔNG khiếu nại Phương Nam Star Travel (bao gồm các chi nhánh, văn phòng đại diện, bộ phận quản lý, công nhân viên và các trung tâm) về tất cả các thiệt hại, trách nhiệm, tổn thất, hoặc các chi phí tới từ:

(1) việc người sử dụng sử dụng trang web;

(2) do người sử dụng vi phạm các điều khoản này;

(3) do vi phạm các qui định áp dụng cho các nội dung do người sử dụng đăng tải;

(4) do người sử dụng vi phạm quyền của bất kỳ bên thứ ba, bao gồm (không giới hạn) các quyền liên quan tới bản quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ, quyền xuất bản hoặc các quyền cá nhân; hoặc

(5) khiếu nại từ một bên thứ ba do nội dung người sử dụng đăng tải gây ra.

Những biện pháp và nghĩa vụ bồi thường sẽ tồn tại với những điều khoản này và việc sử dụng trang web của người sử dụng.

 

TRÁCH NHIỆM CHẤP NHẬN NHỮNG QUI ĐỊNH SỬ DỤNG NÀY.

Người sử dụng xác nhận rằng các tuyên bố từ chối bảo đảm và các trường hợp loại trừ trách nhiệm được quy định trong các mục trên là sự phân bổ công bằng và hợp lý về các rủi ro và lợi ích của thỏa thuận giữa người sử dụng và chúng tôi, sau khi đã xem xét tới tất cả các yếu tố có liên quan, người sử dụng đồng ý rằng các tuyên bố từ chối bảo đảm và các trường hợp loại trừ trách nhiệm này sẽ có thể được thực hiện trong phạm vi tối đa được luật pháp cho phép.

Người sử dụng cũng xác nhận rằng người sử dụng /hoặc người sử dụng trên 18 tuổi /hoặc được sự đồng ý của cha, mẹ /hoặc người giám hộ để thừa nhận và cam kết thực hiện các qui định sử dụng này khi truy cập trang web Phương Nam Star Travel. Trong bất kỳ trường hợp nào khác, người sử dụng phải xác nhận rằng người sử dụng đã trên 15 tuổi. Trang web Phương Nam Star Travel được xây dựng không dự định dành cho trẻ em dưới 15 tuổi. Nếu người sử dụng nhỏ hơn 15 tuổi, xin vui lòng không sử dụng trang web Phương Nam Star Travel.

 

NHỮNG ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Người sử dụng đồng ý rằng:

(1) trang web Phương Nam Star Travel có trụ sở chính tại Việt Nam;

(2) do vậy những điều khoản này sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp của Nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bất kỳ khiếu kiện hoặc vấn đề pháp lý phát sinh giữa người sử dụng và Phương Nam Star Travel do việc sử dụng trang web sẽ được giải quyết theo luật Việt Nam, tại tòa án Việt Nam.

Các qui định sử dụng này và bất kỳ các văn bản khác của Phương Nam Star Travel được qui định trên trang web, sẽ cấu thành đầy đủ thoả thuận giữa người sử dụng và Phương Nam Star Travel liên quan tới trang web. Nếu bất kỳ điều khoản nào bị vô hiệu hoá bởi quyết định của cơ quan có thẩm quyền, thì sự vô hiệu lực của điều khoản đó sẽ không ảnh hưởng tới tính hiệu lực của các điều khoản khác được nêu ra trong các qui định sử dụng này. Phương Nam Star Travel có quyền bổ sung, sửa đổi nội dung qui định sử dụng này vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần phải thông báo trước, và người sử dụng trang web phải có trách nhiệm theo dõi các qui định chung này thường xuyên để nhận biết được những sự thay đổi này. Việc người sử dụng tiếp tục sử dụng trang web và các dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi sau khi chúng tôi bổ sung các nội dung trong các điều khoản và qui định thể hiện rằng người sử dụng đã đọc và chấp nhận với những sự sửa đổi đó.

Người sử dụng và Phương Nam Star Travel thoả thuận rằng: bất cứ vấn đề nào là nguyên nhân gây ra việc kiện tụng phát sinh từ hoặc liên quan tới trang web Phương Nam Star Travel phải được bắt đầu trong khoảng thời gian 1 (một) năm tính từ khi nguyên nhân của việc kiện tụng đó xảy ra. Ngoài thời gian đó, Phương Nam Star Travel có quyền từ chối tham gia giải quyết vấn đề đó.

Chúng tôi sẽ cập nhật những nội dung trong các qui định và điều kiện này một cách định kỳ, người sử dụng có thể nhận biết được điều này qua thông tin về “ngày cập nhật” ở cuối trang. Xin vui lòng thường xuyên theo dõi trang qui định này của chúng tôi để nhận biết được sự thay đổi này.

 

zalo-icon
facebook-icon
phone-icon