travel@phuongnamstar.vn
028. 3948 4777 / 3824 4533 / Hotline 0902 862 377
5 Ngày 4 Đêm - Khởi hành: 21/11; 12/12; 26/12/2019
9 ngày 8 đêm - Khởi hành: 21/09/2019
4 Ngày 4 Đêm. Khởi hành: 03,10,17,23/09; 01, 08, 15, 22/10/2019

HÀN QUỐC: SEOUL – BUSAN

LIÊN HỆ ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT
6 ngày 5 đêm: LIÊN HỆ ĐỂ BIẾT NGÀY KHỞI HÀNH
9 ngày 8 đêm - Khởi hành: 28/10/2019
5 ngày 4 đêm - Khởi hành: 22/10; 07,21/11; 05, 12/12/2019
5 Ngày 4 Đêm - Khởi hành: 03,10,17,18,24,31/10; 07/11
4 Ngày 3 Đêm - Khởi hành 04, 11, 25/07, 01, 08, 15/08/2019
6 ngày 5 đêm: Thứ 6 hàng tuần Tháng 10/2019
5 ngày 4 đêm - Khởi hành: 12,14,15/07/2019
6 Ngày 5 Đêm: 03, 05, 10, 12, 17, 19, 24, 26, 31/05; 02, 07, 09, 14, 16, 21, 23, 28, 30/06; 05, 07, 12, 14, 19, 21, 26/07
5 Ngày 4 Đêm - Khởi hành hằng ngày
12
Liên hệ ngay