travel@phuongnamstar.vn
028. 3948 4777 / 3824 4533 / Hotline 0902 862 377/ 0931515066

INDONESIA – ASIAN GAMES 2018

Liên hệ để được báo giá : 0902 862 377
3 Ngày 2 Đêm: Khởi hành 31/08/2018 - 02/09/2018
5 Ngày 4 Đêm - Kh: 01,10,20,22/09; 06,10,21,23/10/2018
Thời gian : 7 ngày 6 đêm - KHỞI HÀNH: 02/10/2018
Thời gian : 06 ngày 05 đêm - KHỞI HÀNH: 20/08/2018; 22/08/2018; 26/08/2018
06 ngày 05 đêm. Khởi hành: 24,26,29/08/2018
9 Ngày 8 Đêm - khởi hành 20,23,25/8/2018
5 Ngày 4 Đêm. Khởi hành : 02,15 và 22/06/2018
5 Ngày 4 Đêm khởi hành: 20, 24/08/2018; 01/09/2018
08 Ngày 07 Đêm ,Khởi hành: 18/03,18/4,18/5,18/6/2018
5 ngày 4 đêm-Khởi hành: 06,19/09/2018
9 ngày 8 đêm - Khởi hành: 01, 10, 15/10/2018; 02, 10, 18/11/2018
8 ngày 7 đêm Khởi hành: 24/04, 22/05, 11/06, 23/07/2018
12
Liên hệ ngay