travel@phuongnamstar.vn
028 3822 1138 / Hotline 0902 862 377
4 Ngày 4 Đêm. Khởi hành: 03,10,17,23/09; 01, 08, 15, 22/10/2019
5 ngày 4 đêm - Khởi hành: 22/10; 07,21/11; 05, 12/12/2019
5 ngày 4 đêm-Khởi hành: 08, 09 - 21, 22, 23/07/2019
Liên hệ ngay