travel@phuongnamstar.vn
028 3822 1138 / Hotline 0902 862 377
5 ngày 4 đêm - Khởi hành 26/01/2020 (MÙNG 2 TẾT)
4 ngày 3 đêm - Khởi hành: 25/01/2020 - 28/01/2020 (Mùng 1 Tết - Mùng 4 Tết)
5 Ngày 4 Đêm - Khởi hành: 26/01/2020 - 30/01/2020 (Mùng 2 Tết - Mùng 6 Tết)
5 ngày 4 đêm - Khởi hành 26/01(26 tết) và 30/1/2020 (mùng 6 tết)
4 Ngày 4 Đêm. Khởi hành: 03,10,17,23/09; 01, 08, 15, 22/10/2019
5 ngày 4 đêm - Khởi hành: 22/10; 07,21/11; 05, 12/12/2019
5 ngày 4 đêm-Khởi hành: 08, 09 - 21, 22, 23/07/2019
Liên hệ ngay