travel@phuongnamstar.vn
028. 3948 4777 / 3824 4533 / Hotline 0902 862 377/ 0931515066
5 Ngày 4 Đêm - Kh: 01,10,20,22/09; 06,10,21,23/10/2018
Thời gian : 06 ngày 05 đêm - KHỞI HÀNH: 20/08/2018; 22/08/2018; 26/08/2018
5 Ngày 4 Đêm khởi hành: 20, 24/08/2018; 01/09/2018
Liên hệ ngay