travel@phuongnamstar.vn
028. 3948 4777 / 3824 4533 / Hotline 0902 862 377/ 0931515066
5 Ngày 4 Đêm - Khởi hành: 27,28/4/2019
5 Ngày 4 Đêm - Khởi hành: 15,22/03/2019
5 Ngày 4 Đêm - Khởi hành: 29/03; 02,05,09/04/2019

HÀN QUỐC MÙA XUÂN 2019

12.990.000 VNĐ - Khuyến mãi đặc biệt cho ngày 22/02: 12.500.000 VNĐ
Thời gian :05 ngày 04 đêm. KH: 22/02; 13,15,22,26/03/2019
5 ngày 4 đêm khởi hành: 09,11,15,18, 22,25/01/2019 - 07,10/02/2019
Thời gian : 06 ngày 05 đêm - KHỞI HÀNH: 20/08/2018; 22/08/2018; 26/08/2018
Liên hệ ngay