travel@phuongnamstar.vn
028. 3948 4777 / 3824 4533 / Hotline 0902 862 377/ 0931515066
5 Ngày 4 Đêm - Kh: 13 và 17/11/2018

NHẬT BẢN SẮC THU VÀNG

25.900.000 VNĐ cho tour 30/10; 27.900.000 VNĐ cho Tháng 11
05 ngày 04 đêm - Khởi hành: 04,11,15/11/2018
Liên hệ ngay