travel@phuongnamstar.vn
028. 3948 4777 / 3824 4533 / Hotline 0902 862 377/ 0931515066
05 ngày 04 đêm - Khởi hành 02/02/2019 (28 tháng chạp)
Liên hệ ngay