travel@phuongnamstar.vn
028. 3948 4777 / 3824 4533 / Hotline 0902 862 377/ 0931515066
Thời gian : 7 ngày 6 đêm - KHỞI HÀNH: 02/12/2018
Thời gian : 06 ngày 05 đêm - KHỞI HÀNH: 20/08/2018; 22/08/2018; 26/08/2018
08 Ngày 07 Đêm ,Khởi hành: 18/03,18/4,18/5,18/6/2018
5 ngày 4 đêm-Khởi hành: 06,19/09/2018; 11,18,25/10/2018; 03,17/11/2018; 08,22,28/12/2018
8 ngày 7 đêm Khởi hành: 24/04, 22/05, 11/06, 23/07/2018
4 Ngày 3 Đêm - Khởi hành thứ 5 hàng tuần
6 ngày 5 đêm - Khởi hành thứ 7 hằng tuần
4 ngày 3 đêm - Khởi hành: Thứ 5 hàng tuần

HONG KONG

Giá : 9.990.000 VNĐ
4 ngày 3 đêm -Khởi hành: 08,16,22,29/08/2017
12
Liên hệ ngay