travel@phuongnamstar.vn
028. 3948 4777 / 3824 4533 / Hotline 0902 862 377

Tour Xuân 2017

5 Ngày 4 Đêm - Khởi hành: 21/11; 12/12; 26/12/2019
4 Ngày 4 Đêm. Khởi hành: 03,10,17,23/09; 01, 08, 15, 22/10/2019

HÀN QUỐC: SEOUL – BUSAN

LIÊN HỆ ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT
6 ngày 5 đêm: LIÊN HỆ ĐỂ BIẾT NGÀY KHỞI HÀNH
9 ngày 8 đêm - Khởi hành: 28/10/2019
5 ngày 4 đêm - Khởi hành: 22/10; 07,21/11; 05, 12/12/2019
5 Ngày 4 Đêm - Khởi hành: 03,10,17,18,24,31/10; 07/11
Liên hệ ngay