loader image

* CAMPUCHIA

SIEMRIEP – PP

– Thời gian: 4N 3Đ
– Khách sạn: 4 sao
– Phương tiện: xe 45 chỗ
– Khởi hành: Tháng 2: 11, 12, 13 (M2, M3, M4)
– Giá trọn gói: người lớn 5.990.000Đ, trẻ em (2 – 10 tuổi): 4.990.000Đ


 

SIHANNOUK VILLE

– Thời gian: 4N 3Đ
– Khách sạn: 4 sao
– Phương tiện: xe 45 chỗ
– Khởi hành: Tháng 2: 11, 12, 13 (M2, M3, M4)
– Giá trọn gói: người lớn 6.990.000Đ, trẻ em (2 – 10 tuổi): 5.990.000Đ
 

* THÁI LAN

BANGKOK – PATTAYA

– Thời gian: 5N 4Đ
– Khách sạn: 4 sao
– Phương tiện: VIETJET AIR
–  Khởi hành:
+ Tháng 2: 10, 14 (M1, M5) – Giá trọn gói: người lớn 12.990.000Đ, trẻ em (2 – 10 tuổi): 11.990.000Đ.
+ Tháng 2: 07, 08, 15, 17 (28T, 29T, M6, M8) – Giá trọn gói: người lớn 9.990.000Đ, trẻ em (2 – 10 tuổi): 8.990.000Đ.
+ Tháng 2: 09, 13 (30T, M4) – Giá trọn gói: người lớn 12.990.000Đ, trẻ em (2 – 10 tuổi): 11.990.000Đ.


 

PHUKET – KOH PHIPHI

– Thời gian: 4N 3Đ
– Khách sạn: 4 sao
– Phương tiện: VJ BAY SÁNG 11h25 – 14h40
– Khởi hành: Tháng 2: 08, 15 (29T, M6)
– Giá trọn gói: người lớn 13.990.000Đ, trẻ em (2 – 10 tuổi): 11.390.000Đ


 

CHIANG MAI – CHIANG RAI

– Thời gian: 4N 3Đ
– Khách sạn: 4 sao
– Phương tiện: VJ BAY 11:25 – 14:40
– Khởi hành: Tháng 2: 08, 15 (29T, M6)
– Giá trọn gói: người lớn 12.990.000Đ, trẻ em (2 – 10 tuổi): 11.990.000Đ
 

* BALI (INDONESIA)

– Thời gian: 4N 3Đ
– Khách sạn: 4 – 5 sao
– Phương tiện: Vietjet Air
– Khởi hành:
+ Tháng 2: 08, 15 (29T, M6) – Giá trọn gói: người lớn 14.990.000Đ, trẻ em (2 – 10 tuổi): 11.990.000Đ
+ Tháng 2: 10 (M1) – Giá trọn gói: người lớn 15.590.000Đ, trẻ em (2 – 10 tuổi): 12.470.000Đ
 

* MALAYSIA – SINGAPORE

SINGAPORE

– Thời gian: 3N 2Đ
– Khách sạn: 4 – 5 sao
– Phương tiện: Vietjet Air
– Khởi hành:
+ Tháng 2: 09 (30T) – Giá trọn gói: người lớn 13.990.000Đ, trẻ em (2 – 10 tuổi): 11.790.000Đ
+ Tháng 2: 16 (M7) – Giá trọn gói: người lớn 12.990.000Đ, trẻ em (2 – 10 tuổi): 10.990.000Đ


 

MALAYSIA – SINGAPORE

– Khách sạn: 3 – 4 sao
– Phương tiện: Vietnam Airlines
a. Thời gian: 5N 4Đ
– Khởi hành: Tháng 2: 07 (28T), 14 (M5)
– Giá trọn gói: người lớn 14.990.000Đ, trẻ em (2 – 10 tuổi): 13.990.000Đ
b.Thời gian: 6N 5Đ
– Khởi hành: Tháng 2: 10 (M1)
– Giá trọn gói: người lớn 18.990.000Đ, trẻ em (2 – 10 tuổi): 15.790.000Đ
– Khởi hành: Tháng 2: 14 (M5) – Giá trọn gói: người lớn 17.990.000Đ, trẻ em (2 – 10 tuổi): 14.990.000Đ.
 

* DU THUYỀN

MSC BELLISSIMA TAIWAN – JAPAN

– Thời gian: 7N 6Đ
– Khách sạn: 4 sao, DU THUYỀN 5 sao
– Phương tiện: China Airlines
– Khởi hành:
+ Tháng 2: 8 (29T) – Giá trọn gói: người lớn 51.990.000Đ
+ Tháng 2: 12 (M3) – Giá trọn gói: người lớn 59.990.000Đ


 

SPECTRUM OF THE SEA SINGAPORE – MALAYSIA

– Thời gian: 6N 5Đ
– Khách sạn: DU THUYỀN 5*
– Phương tiện: Vietnam Airlines
– Khởi hành: Tháng 2: 12 (M3)
– Giá trọn gói: người lớn 44.990.000Đ
 

* TRUNG QUỐC

TRƯƠNG GIA GIỚI – PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN

– Khách sạn: 4 sao
– Phương tiện: Vietjet Air
– Thời gian: 5N 4Đ
– Khởi hành::
+ Tháng 2: 11 (M2), 08 (29T),13 (M4)
– Giá trọn gói: người lớn từ 17.990.000Đ, trẻ em (2 – 10 tuổi) từ: 16.990.000Đ


 

THƯỢNG HẢI – VÔ TÍCH – HÀNG CHÂU – TÔ CHÂU

– Khách sạn: 4 sao
– Phương tiện: Vietjet Air
– Thời gian: 5N 4Đ
– Khởi hành: 07, 14 (28T, M5)
– Giá trọn gói: người lớn 20.990.000Đ, trẻ em (2 – 10 tuổi): 19.990.000Đ


 

THƯỢNG HẢI – VÔ TÍCH – HÀNG CHÂU – TÔ CHÂU

– Khách sạn: 4 sao
– Phương tiện: Vietjet Air
– Thời gian: 5N 4Đ
– Khởi hành: 07, 14 (28T, M5)
– Giá trọn gói: người lớn 20.990.000Đ, trẻ em (2 – 10 tuổi): 19.990.000Đ


 

LỆ GIANG – SHANGILA

– Khách sạn: 4 sao
– Phương tiện: CHINA EASTERN AIR
– Thời gian: 6N 5Đ
– Khởi hành:
+ Tháng 2: 12 (M3) – Giá trọn gói: người lớn27.880.000Đ, trẻ em (2 – 10 tuổi): 26.880.000Đ
+ Tháng 2: 15 (M6) – Giá trọn gói: người lớn 24.880.000Đ, trẻ em (2 – 10 tuổi): 23.880.000Đ


 

BẮC KINH – THƯỢNG HẢI – HÀNG CHÂU – Ô TRẤN

– Khách sạn: 4 sao
– Phương tiện: CATHAY PACIFIC (Transit HONGKONG)
– Thời gian: 7N 6Đ
– Khởi hành:
+ Tháng 2: 12 (M3)
– Giá trọn gói: người lớn 28.880.000Đ, trẻ em (2 – 10 tuổi): 27.880.000Đ
+ Tháng 2: 13 (M4)
– Giá trọn gói: người lớn 27.880.000Đ, trẻ em (2 – 10 tuổi): 26.880.000Đ
 

* ĐÀI LOAN

– Khách sạn: 3 – 4 sao
– Phương tiện: China Airlines
– Thời gian: 5N 4Đ, 6N 5Đ
– Khởi hành: 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13 (28T, 29T, 30T, M1, M2, M3, M4)
– Giá trọn gói: người lớn từ 17.990.000Đ, trẻ em (2 – 10 tuổi): 16.990.000Đ

en_GB